Fundación Ramón González Ferreiro

A Fundación Ramón González Ferreiro ten a súa orixe na vontade de Don Ramón González Ferreiro, natural da aldea de Paciños, no municipio de Allariz.
Por desexo expreso del, a Fundación que leva o seu nome pasa a ser herdeira de todo o seu patrimonio no momento do seu falecemento, acontecido en xullo de 1980, ao mesmo tempo que fixa os seus obxectivos, que van enmarcarse fundamentalmente na actividade educativa.
Inicia así, esta Fundación, unha importante andaina que persegue dar resposta non só as necesidades de Allariz e comarca, senón tamén a algunhas das que Galiza require.

Fundación Ramón González Ferreiro

Fundación Ramón González Ferreiro Aula f Allariz instalacións 25

Aula f Formación

A túa aula formativa en Allariz. A Fundación Ramón González Ferreiro Aulaf en Allariz é centro acreditado para impartir os certificados de profesionalidade. Formación en xestión, administrativo, inglés, francés, costura, patronaxe, apoio escolar e moito máis!

Fundación Ramón González Ferreiro Edificio Paciños 22

Albergue · Rural Camp

No albergue acollemos a todos os colectivos sociais legalmente constituídos (Colexios, Asociacións, Federacións, ONG’s…) para que desenvolvan os seus propios programas ou, se o prefiren, a oferta da nosa programación.

CEA Rexo Nenos

C.E.A. O Rexo

A Fundación Ramón González Ferreiro, en colaboración co Concello de Allariz, puxo en práctica no ano 2000 este proxecto, a Escola Silvo-Pastoril do Rexo, que conta cunha granxa-queixería e un rabaño de ovellas.

Valores

Formación

Diversión

divider

Cursos Idiomas

divider

Formación do Textil

divider

Actividades

Fundación Ramón González Ferreiro
Rural Camp
Aula f