Curso de Plantas que curan Plantas

Curso de Plantas que curan Plantas

Curso Xardinería

    CURSO “PLANTAS QUE CURAN PLANTAS”

(Controis naturais e ecolóxicos de pragas)

                                     SÁBADO 7 DE MAIO  

                           (09:30/13:30) (15:00/19:00)  Prezo : 25€

Parte teórica + Parte práctica

Síntomas, recoñecemento e identificación das principais pragas,           enfermidades das plantas. Métodos naturais para o seu control: técnicas de cultivo, preparados a base de plantas (infusións,  decoccións, etc).

NOME: INTRODUCIÓN Á XARDINERÍA PRÁCTICA

DURACIÓN: 8 HORAS

SÁBADO 9 DE ABRIL

(09:30/13:30) (15:00/19:00)       25 €

PROGRAMACIÓN:

  • Deseño de xardíns.
  • Preparación do terreo
  • Sistemas de regadío
  • Sementeira e plantación.
  • Abonos
  • Pautas para a sega do céspede.

OBXETIVOS:

  • Adquirir técnicas para executar e  mantener xardíns e zonas verdes adecuadamente.
  • Coñecer a maquinaria e ferramentas para as labores de mateñemento
  • Analizar os principios de xardinería para adaptarse os terreos, as posibilidades de regadío, etc