Curso de francés para adultos Aula F Fundación Ramón González Ferreiro 1

Curso de francés para adultos

Nivel iniciación: luns (18:30 – 20:00)
Nivel intermedio: luns (17:00 – 18:30)
Prezo: 40€/mes
Grupos reducidos.

Formación activa. Opción de grupo para novo alumnado (nivel iniciación).
Opción para alumnado que quere retomar a súa formación anterior e que xa conta cuns coñecementos básicos previos (nivel intermedio).

Lugar de realización do curso: nas instalacións da AulaF
Rúa Estrada de Xunqueira, 32 Baixo
(Preto do colexio Padre Feijóo)
Allariz (Ourense)