logo


O

  despoboamento do medio rural e o conseguinte descenso de actividade agraria, gandeira e forestal provocan o abandono das superficies noutrora en produción.
Granxa Queixo O Rexo
A climatoloxía e condicións da terra en Galiza, favorecen a rápida proliferación de matorral nas superficies abandonadas, ingredientes
básicos para a apararición de incendios e destrución das paisaxes.

A solución a esta eiva pasa pola limpeza destas superficies e a súa reutilización con fins industriais, agrarios , gandeiros e forestais.

Co acondicionamento destes terreos abandonados xurden novos pastos utilizados en proxectos de gandería extensiva, destacando o establecemento de rabaños de ovellas para a produción de carne e leite, destacado deste xeito o mantemento do noso contorno rural e a fixación da poboación.

A Fundación Ramón González Ferreiro, en colaboración co Concello de Allariz, no ano 2000 puxo en práctica este proxecto, creando a Escola Silvo-Pastoril de O Rexo. No lugar de O Rexo, instalouse unha granxa-queixería, un rabaño de ovellas procedentes de Euskadi, ovellas de raza latxa, moi ben adapatadas o duro clima da provincia. Estas ovellas producen o leite suficiente para a fabricación do Queixo de ovella, obtendo así un valor económico engadido.

Queixo O Rexo Ovellas

Nas instalacións do Centro de Educación Ambiental de O Rexo e na Fundación, realizan as súas prácticas alumnos e alumnas da Universidade de Santiago (Campus Aerotécnico de Lugo), e da Universidade de Vigo (Campus de Ourense), asimesmo todos os anos recibimos alumnado do CIFP A Granxa de Ponteareas para unha estandía de aprendizaxe práctico. A experiencia da Escola Silvopastoril, ten axudado na implantación de novos modelos de xestión do territorio e tamén na recuperación de territorios rurais abandonados, algúns exemplos de éxito son Como Cabras (elaboradores do Queixo de Cabra Touza Vella), O MVMC de Penamá co seu rabaño de raza Limiá, a explotación de vacas vianesas de Coedo… E sendo como é un proceso dinámico, o seu persoal e instalacións sempre están prestos para colaborar na xeración, asesoramento e intercambio de experiencias con aquelas iniciativas dinamizadoras do rural galego.

 

 


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close