A FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO ten como obxectivos xerais:

 1. Reforzar a Docencia Profesional nos ámbitos nos que está a traballar a Fundación, incrementando aquelas áreas nas que demandan máis a sociedade tanto para adultos como para nenos.
 2. Impulsar e desenvolver a Formación Medioambiental, a través do seu Centro de Educación Ambiental O Rexo.
 3. Incrementar as Actividades de Lecer e tempo libre integrándoas cas restantes actividades da Fundación, así como divulgar e empregar os recursos da comarca.

 

Memoria 2015 Actividades

 

Para acadar estas metas ao longo do 2015, esta entidade, ofertou e organizou diferentes actividades e diversos eventos que enumeraremos a continuación:

 

 

 

 • CURSOS DE INGLÉS: dende 1.999 organizamos formación en inglés para os cativos e cativas, dende 2.005 para adultos.
  Curso de Inglés adultos 2014/2015……………………………………….. 22 usuarios/as 3 Niveis: básico, intermedio e avanzado
  Curso de Inglés para nenas/os……………………………………………. 85 usuarios/as
  Curso preparatorio para o exame oral GESE  Graded Examinations in Spoken English) de Trinity (100% de aprobados)……………………………………. 4 usuarios/as
 • CURSOS DE FRANCÉS: dende 2.013 impartimos estas clases para adultos, dende 2.014 tamén para nenas e nenos.
  Curso de Francés adultos 2014/2015……………………………………… 6 usuarios/as
  Curso de Francés para nenas/os ………………………………………… 14 usuarios/as
  Curso de Francés intensivo xuño ……………………………………………6 usuarios/as

 

 

 • CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL:Curso Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións (468 horas)…………………………………………………………………………………………. 15 usuarios/as

Como Centro colaborador de Formación Ocupacional, no de censo 32H0523, estamos homolagos en diversas especialidades segundo a orde da Consellería de Traballo:
Memoria 2015 Sociosanitaria

 • Curso de Monitor de Educación Ambiental.
 • Atención Sociosanitaria a persoas no domicilio.
 • Inglés: atención ó público.
 • Atención Especializada enfermos de alzheimer.
 • Atención Sociosanitaraia a persoas en institucións.
 • Competencias clave.

 

 

 • CURSOS MONOGRÁFICOS xestionados pola Fundación Ramón González Ferreiro: formación en especialidades que demanda ó mercado laboral ou para actualización de coñecementos adquiridos polo alumnado anteriormente.
  Cursos de patronaxe (“bolsos e saias”, “bolsos”)……………………. 9 usuarios/as
  Cursos de cociña ……………………………………………………………. 17 usuarios/as
  Curso de patronaxe programa Clara organizado polo Concello de Allariz … 15 usuarios/as

 

 • CURSOS MONOGRÁFICOS organizados polo Centro de Educación Ambiental de O Rexo:
  Curso de xabóns naturais …………………………………………………………12 usuarios/as
  Curso Creación de títeres……………………………………………………….. 9 usuarios/as
  2 Cursos de poda ………………………………………………………………….. 30 usuarios/as
  Curso de enxerto……………………………………………………………………. 23 usuarios/as
  Curso de prantas aromáticas………………………………………………….. 15 usuarios/as
  2 Cursos de conservas e marmeladas………………………………………. 26 usuarios/as
  Curso Iniciación a Micoloxía ………………………………………………….. 11 usuarios/as
  Curso de Licores ……………………………………………………………………9 usuarios/as

 

memoria_2015-licores.pgmemoria_2015-curso

 

 

 • Nº de VISITAS ó Centro de Educación Ambiental de O Rexo……… 2.885 usuarios/as

Memoria 2015 ORexo

 

Estes visitantes asistiron as nosas instalación de xeito grupal ou nas visitas individuas que se organizan ao
longo do ano e en datas festivas. Numerosos grupos (ANPAS, asociacións, colexios…) permaneceron con nós
toda a xornada efectuando obradoiros e actividades no Rexo.

 

 • ALBERGUE Fundación Ramón González Ferreiro: dispomos de 60 prazas distribuídas en habitacións de dúas, tres, catro e seis prazas, todas exteriores con baño e calefacción. Ofertamos servizo de comedor para ós alberguistas e usuarios das nosas actividades grupais.

No de alberguistas e ususarios/as de servizo de comedor…………………………… 345

 • MINI-CAMPAMENTOS XUVENÍS PARA CENTROS FORMATIVOS E ANPAS: durante todo o ano afrecemos  rogramacións para grupos, cun equipo de monitoras/es que está dispoñible 24 horas. As actividades están coidadamente personalizadas para as idades e os colectivos que nos visitan. Estancias de 3, 5 e 7 días.

No de acampados/as para Centros Educativos e ANPAS…………………………….. 130

 • CAMPAMENTOS DE VERÁN “RURAL CAMP”: organizáronse 3 quenda de 7 días en xullo, para idades de 8 a 14 anos nas que a tolerancia, a educación ambiental, a diversión e os xogos son os protagonistas xuntos cos acampados/as.

No de acampados/as de “Rural Camp”………………………………………………………… 110

 • PROGRAMA EUROPEO “ERASMUS+” MODERN SHEPHERDS: organizáronse dous encontros con participantes de diferentes países europeos Italia, España, Rumanía, Grecia, Malta, Portugal, Croacia… de 8 días de duración. Uns intercambios para a mocidade coprendida entre os 18 e 30 anos na que o tema central foron as alternativas que proporciona o rural.

No de participantes nas edicións I e II de “Modern Shepherds ………………………….. 76

Memoria 2015 Modern Shepherds

 

 

Total número de beneficiarios no ano 2015:

ACTIVIDADES NÚMERO DE BENEFICIARIOS
CURSOS DE INGLES e FRANCES 137
CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 191
CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL O REXO 2885
ALBERGUE XUVENIL 661
TOTAL  3.874

Fundacion RGF A Caixa

 

Estás actividades foron financiadas unha parte polo cobro aos usuarios e outra a aportación de fondos propios da Fundación Ramón González Ferreiro.

Este ano tivemos a colaboración da entidade La Caixa pola aportación de 3.000 euros para a adaptación dun baño e ducha para persoas dependentes no noso albergue.