logo


xunta-emprego_xuvenilgarantia_xuvenil-europa-pngImprimir

A fundación Ramón González Ferreiro recibiu unha subvención para a contratación de duas persoas , dentro do programa operativo de emprego xuvenil da Conselleria de Economía Emprego e Industria, estando cofinanciada esta subvención polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil nun 91,89%, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, para realizar o servizo:

FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL E DE TEMPO LIBRE

Para dar cumprimento a este obxecto social a Fundación Ramón González Ferreiro creou un Centro de Educación Medioambiental ( CEA O Rexo) e un albergue xuvenil.

Os obxectivos do proxecto educativo pretenden que se adquiran os coñecementos, valores e habilidades prácticas para desenvolver unha convivencia harmónica co medio, de respecto pola súa biodiversidade, tanto a nivel social, cultural como ecolóxica. Queremos implicar as distintas entidades, especialmente implicar ós centros educativos na protección do medio ambiente e educar cara ó consumo responsable.

Beneficiarios finais do servizo que se prestará cos traballadores:

Os destinatari@s do presente proxecto educativo, son grupos organizados de idades diversas, tendo en conta que as actividades serán sempre adaptadas ás características dos grupos que as soliciten, a maior parte son da Comunidade Galega, vai destinado a o colexios, Institutos, APAS, Asociacións relacionadas con persoas discapacitadas, de maiores ou xuvenis, Concellos..

As actuacións que se pretenden realizar:

– Programar as actividades a desenvolver dentro da Aula de Natureza.

– Elaboración de material didáctico para as actividades e para determinados colectivos con carencias especiais

– Revisión e actuación das actividades: obradoiros, rutas, estancias de 1, 3, 5 e 7 días e a súa execución

– Posta en marcha de actuacións encamiñadas a potenciar o coñecemento das enerxías renovables de maneira práctica.

– Divulgación os centros de ensino das nosas actividades. Potenciar as relacións e actuacións cos colexios do entorno mais póximo.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close