logo


Homologados pola Consellería de Traballo

A Fundación Ramón González Ferreiro, como Centro Colaborador de Formación Ocupacional con no de censo 32H0523, ten homologadas varias especialidades e as competencias clave, segundo a Orde da Consellería de Traballo, destacamos:

• INICIACION A REDE INTERNET

• ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO

• ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS EN INSTITUCIÓNS

• MONITOR DE EDUCACION AMBIENTAL

• ATENCION ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER

• GANDEIRO DE OVINO-CABRUN

• INGLES: ATENCION AO PUBLICO

• INGLES FINANCEIRO


O día 03 de febreiro iniciamos o curso nas nosas instalacións, con un total de 138 horas, con un horario de 9:30 a 14:30 Curso de competencia Clave Lingua Castelá Esta formación es[...]
  CURSO AFD 2019-2020 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS SSCCS0208 impartido na FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO (3200523) A Fundación Ramó[...]

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close