Homologados pola Consellería de Traballo

A Fundación Ramón González Ferreiro, como Centro Colaborador de Formación Ocupacional con no de censo 32H0523, ten homologadas varias especialidades e as competencias clave, segundo a Orde da Consellería de Traballo, destacamos:

• INICIACION A REDE INTERNET

• ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO

• ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS EN INSTITUCIÓNS

• MONITOR DE EDUCACION AMBIENTAL

• ATENCION ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER

• GANDEIRO DE OVINO-CABRUN

• INGLES: ATENCION AO PUBLICO

• INGLES FINANCEIRO