logo


Homologados pola Consellería de Traballo

A Fundación Ramón González Ferreiro, como Centro Colaborador de Formación Ocupacional con no de censo 32H0523, ten homologadas varias especialidades e as competencias clave, segundo a Orde da Consellería de Traballo, destacamos:

• INICIACION A REDE INTERNET

• ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO

• ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS EN INSTITUCIÓNS

• MONITOR DE EDUCACION AMBIENTAL

• ATENCION ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER

• GANDEIRO DE OVINO-CABRUN

• INGLES: ATENCION AO PUBLICO

• INGLES FINANCEIRO


O 29 de Novembro de 2021  iniciamos o cursos de Curso de competencia Clave :  COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELA N2  nas nosas instalacións, con un total de 138 horas, con un horario d[...]
  CURSO AFD 2019-2020 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS SSCCS0208 impartido na FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO (3200523) A Fundación Ramó[...]