CURSO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN  INSTITUCIÓNS SOCIAIS

CURSO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS

 

CURSO AFD 2019-2020

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN

INSTITUCIÓNS SOCIAIS

SSCCS0208

impartido na FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO (3200523)

A Fundación Ramón González Ferreiro é un centro homologado pola Xunta de Galicia para a impartición dos cursos AFD, cursos de formación ocupacional  para persoas desempregadas  . Estas accións formativas están Subvencionadas pola CONSELLERIA DE ECONOMIA, EMPREGO E INDUSTRIA E O MISNISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

O  día 11 de novembro iniciamos o curso nas nosas instalacións, con un total de  468 horas, co seguinte programa:

MF1016_2 APOIO NA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIÓNS NO ÁMBITO INSTITUCIONAL (100 H)

MF1017_2 INTERVENCIÓN NA ATENCIÓN HIXIÉNICO-ALIMENTARIA EN INSTITUCIÓNS (70 H )

MF1018_2 INTERVENCIÓN NA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIÓNS ( 70H )

MF1019_2 APOIO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL E COMUNICATIVA EN INSTITUCIÓNS (130H)

MP0029  MÓDULO DE PRACTICAS PROFESIONAIS NON LABORAIS EN INSTITUCIÓNS (80 H)

18 horas MÓDULOS TRANSVERSAIS.

Asisten 15 alumnas/os aprenden durante todo o curso  atender a persoas dependentes no  ámbito sociosanitario na institución onde se desarrolle a súa actuación, aplicando as estratexias deseñadas polo o  equipo interdisciplinar competente e os procedementos para manter  e mellorar a  súa autonomía persoal e as súas  relacións con entorno.

Realizaran varias visitas durante o curso:

CENTRO INTEGRAL AIXIÑA: –  ORTOPEDIA ANAYBEN –  CENTRO intergeneracional de Ourense -Colegio de educación especial Miño en Velle

Realizaremos convenios con varias entidades para que as nosas alumnas e alumnos realicen un periodo de prácticas non laborais en varios centros.

 

Mais información no teléfono 988 43 6182  – info@fundacionrgf.org