COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2

O 29 de Novembro de 2021  iniciamos o cursos de Curso de competencia Clave :  COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELA N2  nas nosas instalacións, con un total de 138 horas, con un horario de 9:30 a 14:30 .

Esta formación esta  cofinanciada pola Consellería de Economía, Emprego e Igualdade  e polo Ministerio de Trabajo e Economía Social Seguridad Social.

OBXETIVO

Comprender producións orais e escritas, poder expresarse e interactuar adecuadamente en diferentes contextos sociais e culturais, así como utilizar a linguaxe na construción do coñecemento, a comprensión dá realidade e a autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta.