logo


Estes paquetes de actividades que ofertamos, organízanse e personalízase para cada grupo de participantes, temos en conta a idade, o número de integrantes, a procedencia ou a época[...]
Visita Cordeiros 2015-Destacada
Esta actividade consta dunha sesión de contacto directo cos cordeiros, onde os participantes daranlle o biberón ás crias. Pódese realizar entre os meses de xaneiro e marzo e, en oc[...]