PROXECTO DE INSTALACIÓN DUNHA CALDEIRA DE PELLETS/ASTELA PARA O EDIFICIO DA FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO.

O obxectivo da actuación é a substitución dunha caldeira de calefacción e auga quente sanitaria de gasóleo cun consumo anual (ano 2015) de 24.630 l, por unha caldeira de biomasa. Para o seu uso no edificio fundacional (Paciños, nº 2 – Allariz- Ourense) que ten un uso múltiple: oficinas, impartición de formación, albergue.

O modelo escollido tralo correspondente estudo térmico é unha caldeira Herz Firematic 151, con potencia nominal útil xerada de 245.807,00 Kwh/ano, o que presupón un consumo de 46.990,00 Kg de biomasa anuais, almacenados nun silo de obra con capacidade superior a 10.000 l.

O orzamento sen IVE aceptado é de 48.222,00 €, e a contía da axuda comprometida foi de 24.473,80 € (50,75% do total), esta foi concedida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia a través do INEGA, contando coa cofinanciación do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Dentro do cambio de uso de combustibles fósiles (gasóleo) a enerxías renovables (biomasa). E dado o carácter benéfico-docente da Fundación Ramón González Ferreiro, prevemos que esta acción teña un carácter ejemplarizante para todos aqueles que visitan as nosas instalación.

Proximamente daremos a coñecer a través desta WEB os datos actualizados de consumo e aforro económico que supón o emprego desta nova instalación fronte á preexistente.

Co noso agradecemento ó Instituto Enerxético de Galicia e ó Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.

Biomasa FEDER 2016