logo


Na aulaf imos a comenzar con grupos reducidos Clases de reforzo para alumas e alumnos de primaria. Apoio para realizar e reforzas as tarefas escolares.  [...]