logo


A Fundación Ramón González Ferreiro , conta con novas aulas fronte ao colexio de primaria Padre Feijoo, na Rúa Estrada Xunqueira nº 32.   [...]