logo


CLASE DE INGLÉS PARA ADULTOS   2020/2021 Para adultos que necesiten adquirir fluidez oral en  inglés. Clases eminentemente prácticas fomentando a participación e traballo en equipo[...]